Welkomstwoord door wethouder Roberto ter Hark

21 maart 2023
Wethouder Roberto ter Hark op de lancering

Beste lezer,

Met veel plezier heet ik je welkom op de allereerste editie van Biënnale Noordwijk met als titel: Transities. Gedurende vijf maanden kunnen we genieten van veertien kunstwerken in de openbare ruimte. Vrij toegankelijk voor iedereen.

Biënnale Noordwijk komt voort uit de gemeentelijke ambitie om meer kunst toe te voegen aan de openbare ruimte. De veertien kunstwerken zijn gemaakt door professionele kunstenaars die zich bewezen hebben in de publieke ruimte. Met hun werken laten zij ons nadenken over actuele maatschappelijke thema’s en op een andere manier kijken naar het Noordwijkse landschap. En misschien nog wel belangrijker: ze geven een stimulans aan kunst in de openbare ruimte in onze gemeente. Ik ben er ook trots dat er parallel aan de Biënnale een programma plaatsvindt waarin lokale kunstenaars laten zien wat zij in huis hebben.

Namens de Gemeente Noordwijk en ook zeker namens mijzelf hoop ik van harte dat je zult genieten van het hele programma van en rondom Biënnale Noordwijk. Kunst past bij ons DNA en verrijkt onze gemeente. Deze kunstwerken passen in ons landschap en laten daarmee zien wat Noordwijk te bieden heeft.

Namens Gemeente Noordwijk wens ik je veel plezier en inspiratie!

Roberto ter Hark
Wethouder Kunst, Cultuur en Erfgoed