Programma

Biënnale Noordwijk is een nieuwe, tweejaarlijkse tentoonstelling met kunst in de openbare ruimte in de gemeente Noordwijk. Het doel van de biënnale is om bezoekers het specifieke landschap van Noordwijk te laten ervaren in de context van actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Alle kunstwerken bevinden zich op een route die de vier dorpskernen van Noordwijk met elkaar verbindt.

Aanleiding

De biënnale is een van de twee programmalijnen uit het Masterplan BKOR – Meer dan de som der delen. Hierin is behalve aandacht voor de huidige collectie van Noordwijk de ambitie geformuleerd om nieuwe, professionele (tijdelijke) hedendaagse kunst met een internationale uitstraling aan de gemeente Noordwijk toe te voegen.