Will

 Beckers

Meer weten? Lees hier ons interview met Will.

Will Beckers (1967) is een ‘environmental artist’ die bekend staat om zijn site specific installaties in de natuur. Als beeldhouwer en architect van de natuur maakt hij zijn installaties van natuurlijke materialen en duurzame metalen constructies. Beckers ziet zijn land art als een ode aan ‘de metamorfose van de natuur’. Hij ontwerpt en realiseert vaak levende sculpturen op basis van levend organisch materiaal. “Het uitgangspunt van deze organische beeldhouwwerken is het confronteren van de natuur met haar eigen elementen.” zo stelt hij. “Belangrijk is daarbij de volledige integratie, zonder contrast met onnatuurlijke materialen. Het is zoeken naar een homogeen natuurlijk gevoel om zo de oervorm ‘Die Gestalt’, toonbaar te maken. Dat is hét uitgangspunt binnen Land Art.” Zoals hij het zelf formuleert: “Door de stilte wil ik de mensen de kans geven zich deel te voelen van het geheel.”

“De mens ziet zichzelf in deze tijd als centraal middelpunt. Men stelt zichzelf boven de natuur en misbruikt en manipuleert deze zodanig dat levensvormen uiteindelijk zullen verdwijnen. In mijn installatie voor Nieuw Leeuwenhorst verbeeld ik de tegenstelling tussen onze behoefte aan natuur en tegelijkertijd onze neiging de natuur naar onze hand te willen zetten. Ik presenteer een kunstwerk in dialoog tussen het natuurlijke, organische groeiproces en een gemanipuleerde gestuurde vorm.”

Foto’s: Eelkje Colmjon

Audio
Mo Cuishle NL
Mo Cuishle EN
Mo Cuishle DE