Aanleiding en doelstellingen

12 december 2022

Biënnale Noordwijk is een nieuwe initiatief voor een tweejaarlijkse tentoonstelling met kunst in de openbare ruimte van de gemeente Noordwijk. Het doel van de biënnale is om bezoekers het specifieke landschap van Noordwijk te laten ervaren in de context van actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Alle kunstwerken bevinden zich op een route die de dorpskernen van Noordwijk met elkaar verbindt.

De biënnale is een van de twee programmalijnen uit het Masterplan BKOR – Meer dan de som der delen. Hier is behalve aandacht voor de huidige collectie van Noordwijk ook de ambitie geformuleerd om nieuwe, professionele (tijdelijke) hedendaagse kunst aan de gemeente Noordwijk toe te voegen met de biënnale als resultaat.