Schscht

Meer weten? Lees hier ons interview met Schscht.

Sinds 2020 maken Koosje Schmeddes (NL) en Dirk Schellekens (B) werk onder de naam Schscht. Voorheen legden beide kunstenaars een individueel artistiek parcours af.  Met hun kunstwerken en performances roepen zij vragen op over vergankelijkheid, kwetsbaarheid en over hoe kunst met het dagelijks leven kan worden verbonden. Schscht is geïnteresseerd in de keuzes die we maken en de autonomie die hierbij gepaard gaat. Hun werk heeft raakvlakken met surrealisme, humor en absurdisme en balanceert op de grens van arte povera, urban art, interventie- en performatieve kunst.

“In deze tijden van lokale- en wereldproblemen zoals klimaatopwarming, oorlog, migratie, merken we een algehele angst voor de onbestemde gevolgen ervan. Hoewel angst, of in de concrete vorm vrees, per definitie gaat over wat nog moet komen en nog geen werkelijkheid is, speelt diezelfde angst in het leven een niet weg te denken rol als motor en verklaring van beslissingen en handelingen, massale bewegingen, opstanden en omwentelingen.

Met onze neoninstallatie, bestaand uit twee delen, belichten we in de lijn van de kunstgeschiedenis letterlijk en figuurlijk het vanitas-thema anno 2023. De lichtinstallatie die als een grote reclameboodschap staat te branden, brengt een dubbelzinnige boodschap. Komt er een eind aan een tijdperk of aan de wereld op zich? Of is het fake nieuws en is er nog hoop?”

Foto’s: Eelkje Colmjon

Audio
*Disclaimer NL
*Disclaimer EN
*Disclaimer DE